Algemene Voorwaarden Golden Ticket Actie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Golden Ticket Actie die door Voermeesters B.V., Marsdijk 31, 4033 CC Lienden (hierna te noemen Voermeesters) wordt georganiseerd.

Algemeen

 • De Golden Tickets zijn in 2022 verstopt in alle soorten zakken voer van Voermeesters.
 • Iedereen die een zak Voermeesters koopt, doet automatisch mee.
 • Hoe meer zakken je koopt, hoe meer kans je hebt op een Golden Ticket.
 • Vinders van een Golden Ticket moeten een duidelijke foto sturen (met daarop ook het unieke nummer zichtbaar) naar de klantenservice van Voermeesters via info@voermeesters.nl. Zij maken bekend welke prijs er is gewonnen. Dit kan gedaan worden tot en met 31 januari 2023. 
 • Door deel te nemen aan de Golden Ticket Actie gaat de deelnemer akkoord met deze algemene spelvoorwaarden.
 • Voermeesters handelt als aanbieder van deze Golden Ticket Actie in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
 • Indien er vragen zijn over de actie neem dan contact op met Voermeesters (info@voermeesters.nl of 0317-499595).

Social media-actie

 • Voor een succesvolle deelname aan de social media-actie dient de deelnemer Voermeesters te taggen in de leuke, unieke post met de Golden Ticket op Instagram of Facebook. Dit kan gedaan worden tot en met 31 december 2022.
 • De deelnemer dient te beschikken over een openbaar social media profiel, omdat we anders het bericht van de deelnemer niet kunnen zien. 
 • Het advies luidt om alléén de voorkant op de foto te zetten, zo kan de deelnemer de unieke code die op de achterkant staat voor zichzelf houden. 
 • Onder alle deelnemers verloot Voermeesters twee (2) voeradviezen voor een paard of pony met een jaar gratis voer op basis van ons advies (maximaal 500 kg).
 • De twee (2) winnaars van de social media-actie zullen persoonlijk benaderd worden via Facebook of Instagram.
 • Door deel te nemen aan de social media-actie geef je toestemming dat je beeldmateriaal gedeeld kan worden via onze social media accounts.

Bulkklanten

 • In de periode juli t/m december 2022 wint elke 50e klant met een bulkbestelling van Voermeesters een training van Christa Larmoyeur, Dinja van Liere, Jeanine Nieuwenhuis of Renate van Uytert – van Vliet. Dit gaat in overleg met de klant.
 • De winnaars zullen persoonlijk benaderd worden per e-mail of telefoon.  

Prijzen

 • Per Golden Ticket kan maximaal één prijs worden gewonnen. Deelnemers hebben tot en met dinsdag 31 januari 2023 de tijd om de prijs die gekoppeld is aan je gevonden Golden Ticket te claimen
 • Als klanten meerdere Voermeesters-zakken hebben gekocht, is het mogelijk om meerdere Golden Tickets te vinden en dus meerdere prijzen te winnen.
 • De prijzen zijn:
  • Vijf (5) trainingen met Christa Larmoyeur. De trainingen zullen plaatsvinden in februari 2023.
  • Vijf (5) trainingen met Dinja van Liere. De trainingen zullen plaatsvinden in februari 2023.
  • Vijf (5) trainingen met Jeanine Nieuwenhuis. De trainingen zullen plaatsvinden in februari 2023.
  • Vijf (5) trainingen met Renate van Uytert – van Vliet. De trainingen zullen plaatsvinden in februari 2023.
  • Vijf (5) keer gratis 100 kg Voermeesters-voer.
  • Vijf (5) keer gratis Voermeesters Ruwvoeranalyse Basis.
  • Vijf (5) keer twee kaarten voor Jumping Amsterdam op donderdag 26 januari 2023.
  • Tweehonderd (200) 10% kortingsvouchers. Geldig op de aanschaf van één zak Voermeesters bij een van onze verkoopkanalen. Bij aanschaf van meerdere zakken is deze voucher geldig op het product met de laagste aanschafwaarde.
  • Vijftig (50) gratis productvouchers om één gratis zak Voermeesters af te halen bij een van onze verkoopkanalen. Bij aanschaf van meerdere zakken is deze productvoucher geldig op het product met de laagste aanschafwaarde.
  • Vijftien (15) Voermeesters-polo’s.
  • Tien (10) Voermeesters-paardendeken.
  • Vijf (5) Voermeesters-sjabrakken.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor een andere prijs of contanten en zijn niet overdraagbaar aan andere personen.
 • Elke voucher heeft een unieke code die eenmalig inwisselbaar is.
 • De 10% kortingsvouchers en de gratis productvouchers kunnen online alléén via paardenvoer.nl worden verzilverd en zijn toepasbaar op Voermeesters producten. Hierbij geldt een minimale bestelhoeveelheid van 300 kg.
 • De vouchers kunnen fysiek ingeleverd worden bij alle overige verkoopkanalen die staan vermeld op onze website. Ook hier geldt dat de vouchers alleen ingewisseld kunnen worden voor Voermeesters producten.
 • De winnaar dient zich op verzoek te legitimeren en de Golden Ticket te laten zien voor toekenning van de prijs.
 • Voermeesters stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren. Voermeesters is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief eventuele schade veroorzaakt door transport).
 • Het is niet toegestaan vouchers of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van vouchers wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan vouchers op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
Afbeelding: Golden Ticket 5 jaar Voermeesters

Verkooppunten

Alle verkooppunten van Voermeesters zijn bij deze actie betrokken. Zakgoed van Voermeesters is verkrijgbaar bij:

 • Welkoop, Boerenbond en PetsPlace;
 • ons landelijke netwerk van verkooppunten;
 • de webshop paardenvoer.nl;
 • en direct te bestellen bij onze klantenservice via 0317-499595 of uw eigen specialist!

Elke voucher heeft een unieke code die eenmalig inwisselbaar is. De 10% kortingsvouchers en de gratis productvouchers kunnen online alléén via paardenvoer.nl worden verzilverd en zijn alleen toepasbaar op Voermeesters producten. Hierbij geldt een minimale bestelhoeveelheid van 300 kg. De vouchers kunnen ook fysiek ingeleverd worden bij alle overige verkoopkanalen. Ook hier geldt dat de vouchers alleen ingewisseld kunnen worden voor Voermeesters producten.

Deelname en deelnemers

 • Vinders van een Golden Ticket moeten een duidelijke foto sturen (met daarop ook het unieke nummer zichtbaar) naar de klantenservice van Voermeesters via info@voermeesters.nl om hun prijs te kunnen claimen.
 • Na 31 januari 2023 kan de prijs niet meer worden geïnd.
 • De deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor de Golden Ticket en draagt het risico van onder meer ongeoorloofd gebruik, verlies, diefstal en onbruikbaar raken van de Golden Ticket. De Golden Ticket dient als bewijs. De code moeten leesbaar, herkenbaar en volledig zijn.
 • Voermeesters heeft het recht om een deelnemer van deze Golden Ticket Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
 • Voermeesters kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, alsmede voor eventueel verloren gegane inzendingen (kraskaarten) of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.
 • Voermeesters is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat deze deelnemers niet conform deze algemene spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.

 

Gegevens

 • De deelnemer geeft door deel te nemen aan de Golden Ticket Actie aan Voermeesters toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die Voermeesters noodzakelijk acht voor de organisatie van de Golden Ticket Actie en de uitreiking van de prijzen.
 • Deelnemers aan de Golden Ticket Actie geven Voermeesters toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de Golden Ticket Actie te gebruiken bij promotionele doeleinden van Voermeesters alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaars als een artikel of verslag via internet.

Klachten

 • Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met de door Voermeesters georganiseerde Golden Ticket Actie, dan kan de deelnemer dit aan Voermeesters kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Voermeesters B.V., afdeling communicatie, Postbus 610, 6700 AP Wageningen, of een e-mail te sturen naar info@voermeesters.nl.

Aansprakelijkheid

 • Voermeesters is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Golden Ticket Actie. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Voermeesters niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Voermeesters in het leven roepen.
 • Voermeesters is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Voermeesters is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Golden Ticket Actie maakt.
 • Voermeesters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet ontvangen communicatie over de Golden Ticket Actie.
 • Voermeesters is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit - of verband houdend met het winnen van de prijzen.

Terug naar de actiepagina