Afbeelding: Nieuwsbrief Voermeesters B.V.

Corona-update grondstoffen

De corona-crisis gaat niet aan de grondstoffenmarkt voorbij. Waar we wereldwijd positieve geluiden horen over oogstverwachtingen in de toekomst, hebben we in de dagelijkse gang van zaken een stevige uitdaging om mede handen en voeten te geven aan de prioriteit van Voermeesters B.V.: ‘het blijven beleveren van voer aan klanten’.

Er zijn een aantal zaken waar we op dit moment mee te maken hebben.

  • Haperende logistiek 
    De transportwereld is in onbalans. Het is zo dat transport van grondstoffen binnen Europa door kan gaan, echter is het niet altijd zo dat de vervoerders nu voldoende capaciteit en vracht hebben om daar te komen waar de grondstoffen liggen.
  • Vraag aan de voorkant
    Doordat partijen in de markt niet mis willen grijpen, is er behoefte aan meer fysieke voorraad. Gevolg is dat behoorlijk getrokken wordt aan alle grondstoffen op de korte termijn, hetgeen leidt tot schaarste.
  • Mogelijke aanvullende maatregelen
    Aanvullende maatregelen door landen, of de geruchten daarover, hebben hun invloed op de grondstofmarkt op korte termijn. Dat geldt ook voor producerende fabrieken die hun productie reduceren of stilleggen vanwege ziektegevallen of om andere redenen.

Onze inkoopafdeling zit er bovenop. Op dit moment hebben we alle benodigde spullen in huis om goed voer te maken. Onze eigen (scheeps)aanvoer en opslagmogelijkheden bij onze fabrieken en bij Rijnzate zijn in ons voordeel. Inkoop en nutritie houden nauw contact voor het geval een grondstof onverhoopt mocht uitvallen.