Bedrijfsontwikkeling advies
2-11-2023

Informatieplicht energiebesparing 2023

Alle landbouwbedrijven, dus ook paardenhouders, die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken, zijn al langer verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze bedrijven moeten uiterlijk 1 december 2023 voldoen aan de ‘Informatieplicht energiebesparing’.

Met deze ‘informatieplicht’ moet het bedrijf aan de overheid rapporteren welke energiebesparende maatregelen van toepassing zijn en welke maatregelen het bedrijf inmiddels al heeft genomen of gaat nemen. Deze verplichting vloeit voort uit de regels van het ‘Activiteitenbesluit milieu’. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving hierop, maar zal dit uitbesteden aan de omgevingsdiensten. De rapportage hiervoor gaat via mijn.rvo.nl.

Energieverbruik en vrijstelling

Bedrijven die jaarlijks minder dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken, zijn vrijgesteld van de verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen en van de ‘Informatieplicht energiebesparing’. Daarnaast zijn bedrijven vrijgesteld als voor het energieverbruik alleen gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie, die wordt geproduceerd binnen de bedrijfslocatie. Het gaat om het totale elektriciteitsgebruik van al je gebouwen op deze locatie én voor alle activiteiten die er plaatsvinden.

  • De elektriciteit die je afneemt van je energieleverancier vind je op de jaarafrekening.
  • De elektriciteit die je zelf opwekt – via zonnepanelen, windmolens of andere technieken – telt ook mee. Deze tel je erbij op.
  • Elektriciteit die je doorverkoopt, telt niet mee. Elektriciteit die je gebruikt voor elektrisch vervoer buiten jouw locatie ook niet. Deze trek je ervan af.

Energiebesparende maatregelen

De verplichte energiebesparende maatregelen hebben een terugverdientermijn van maximaal vijf jaar. Deze maatregelen zijn opgenomen in de Erkende maatregelenlijsten (EML). Een bedrijf moet alle van toepassing zijnde maatregelen uit de EML nemen. Voor landbouwbedrijven is de ‘EML Gebouwen’ sowieso van toepassing. Daarnaast kunnen ook de EML voor activiteiten (‘Faciliteiten’ en/of ‘Processen’) van toepassing zijn (o.a. de ‘Energiebesparende maatregelen voor veehouderijen’’). Per maatregel moet je de gevraagde informatie verstrekken: is deze wel of niet uitgevoerd, is er voor alternatief gekozen, heeft zich het ‘natuurlijke moment’  nog niet voorgedaan of is de maatregel helemaal niet van toepassing.

Meer weten?

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van RVO: Informatieplicht energiebesparing vanaf 2023.
Onze Voermeesters en de specialisten van AR bedrijfsontwikkeling helpen je uiteraard graag bij deze informatieplicht. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of neem contact op met een van onze specialisten. 

Delen